infosociety.bg

Публикации

Доклад Иновации.бг 2014


Доклад Иновации.бг 2013


Доклад Иновации.бг 2012


Доклад Иновации.бг 2011


Доклад Иновации.бг 2010


Доклад Иновации.бг 2009


Иновациите: европейски, национални и регионални политики


Брошура 
“RIS BRIDGE”
Бюлетин “Иновационни стратегии”


Регионална иновационна стратегия за ЮЗРП 

Иновациите:
политика и практика Бюлетин 
“Вести”

  

Иновационни страници

Enterprise Europe Network - България

Фондация “Приложни изследвания и комуникации”

 

  


 
Новини

Годишен обзор на растежа 2016 г.: икономическо възстановяване и задълбочаване на сближаването 26.11.2015 - 30.11.2015 - С публикувания днес обзор на растежа започва годишният цикъл на икономическото управление – т.нар европейския семестър. Обзорът се основава на най-новите данни от есенните икономически прогнози на Комисията. В него се отразява новият подход към европейския семестър, описан в неотдавнашното съобщение на Комисията относно мерките за завършване на Икономическия и паричен съюз, включително наблягане на въпросите на заетостта, социалната сфера и еврозоната. more »

Обзор на образованието и обучението: необходими са повече инвестиции за разпространяване на ползите от образованието в обществото 20.11.2015 - 30.11.2015 - Обзорът на образованието и обучението за 2015 г. показва напредък в образователните постижения в цяла Европа, но сочи, че са нужни инвестиции образованието да стане по- приобщаващо, а социалната мобилност да се подобри. Обзорът на ЕС на образованието и обучението за 2015 г. показва, че по-голям брой държави членки вече са достигнали своите цели за увеличаване на броя на учащите, завършващи по- високи нива на образование, и за свеждане до минимум на броя на преждевременно напускащите училище. more »
Публикации

Второ издание на семинара „Дизайн за Европа“ на тема Дизайн на политики в полза на обществото, 15 юни 2016 г., гр. Пловдив 25.05.2016 - 15.06.2016 - На 15 юни 2016 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира второто издание на семинара „Дизайн за Европа“ на тема Дизайн на политики в полза на обществото. Семинарът ще се проведе в рамките на международния фестивал за съвременен дизайн и визуална култура ONE DESIGN WEEK, който се провежда от 8 години, като през последните три от тях е базиран в Пловдив. more »

Двустранни бизнес срещи по време на международните изложби MachTech & InnoTech 2016 и Bulcontrola 2016, 7 aприл 2016г., ИнтерЕкспо Център, София 03.02.2016 - 07.04.2016 - more »

Международни брокерски срещи в областта на ИКТ FutureMatch 2016 @ CeBIT – Хановер, 14-18 март 2016 г. 25.11.2015 - 20.03.2016 - В рамките на Европейската мрежа в подкрепа на предприемачеството Enterprise Europe Network Фондация "Приложни изследвания и комуникации" е съорганизатор на международни брокерски срещи Future Match 2016 в рамките на световното изложение за ИКТ CeBIT-Хановер на 14-18 март 2016 г. Брокерските срещи Future Match са традиционна арена за международни двустранни срещи на представители на бизнеса и науката от всички сфери, в които информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат място. more »
Регионални иновационни стратегии

South West Region South Central Region


Оперативна програма “Административен капацитет”

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Абонамент
Тук можете да се абонирате за новини от този иновационен портал

Абонамент за новини:

Име:
Фамилия:
Организация:
E-mail:


© 2005 innovation.bg
    Developed by ARC Fund

    Design: nickyz.com
pornload.cc