Новини

Jul 24, 2019 - Sep 24, 2019 - Инспекцията по труда помага на микро- и малките предприятия с интерактивни практически инструменти за онлайн оценка на риска
Тридесет и три интерактивни онлайн инструменти за оценка на риска, обхващащи различни икономически дейности, са разработени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас. С тях работодателите могат сами, със собствени средства, да изготвят качествена оценка на риска. Инструментите могат да бъдат използвани и за обучения и инструктажи. Те са свободно достъпни на сайта на проекта, по който са разработени, „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  more »

Jul 24, 2018 - Sep 13, 2018 - Семинар "Ефективност на ресурсите в туристическия сектор: предизвикателства и възможности за успешна подкрепа на бизнеса", София, 13 септември 2018 г.
 more »

Feb 14, 2018 - Mar 16, 2018 - Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия, 16 март 2018
Enterprise Europe Network-България кани български фирми с интерес към бизнес партньорства в Сърбия в областта на: - машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи), мехатроника, електроника и електротехника;
- продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии;
- хранително-вкусова промишленост, парфюмерия и козметика;
- медикаменти, фармация, лекарства и медицинска апаратура;
- мъжка и дамска конфекция;
- туризъм;
- селско стопанство и др.

 more »

Feb 13, 2018 - Mar 13, 2018 - Възможности за е-обучение по енергийна ефективност в офиса и предизвикателство с награди Amazon Echo
Enterprise Europe Network - България и Фондация "Приложни изследвания и комуникации", в ролята си на подкрепящи партньори на инциативата Start2Act, ви канят за участие в: - безплатни е-модули с обучения по енергийна ефективност (ЕЕ) за офиса и дома с практически съвети за пестене от режийни разходи и с възможност за сертификат http://bg.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/e-learning . Модулите са за самостоятелна подготовка и под формата на интерактивна игра.

- участие в Предизвикателство "Спести енергия от отопление" с две големи награди - Amazon Echo (Alexa-enabled) смарт система за гласово управление на офиса/дома. Кандидатства се със снимка или клипче на някакво решение за отопление в офиса и един обяснителен параграф до http://bg.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/energy-saving-competition

- енергийни интервюта и консултации за "умни" покупки на офис оборудване или избор на доставчици.

 more »

Feb 08, 2018 - Feb 08, 2018 - Експерти и предприемачи обсъждат подобрения в работата на Националния иновационен фонд
Експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, Министерство на финансите и Министерството на икономиката, заедно с представители на малки и средни предприятия – бенефициенти на Националния иновационен фонд (НИФ), участваха в среща-дискусия "Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП" с фокус върху възможностите за подобряване на дейността на фонда, администриран от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП.  more »

Nov 20, 2015 - Nov 30, 2015 - Обзор на образованието и обучението: необходими са повече инвестиции за разпространяване на ползите от образованието в обществото
Обзорът на образованието и обучението за 2015 г. показва напредък в образователните постижения в цяла Европа, но сочи, че са нужни инвестиции образованието да стане по- приобщаващо, а социалната мобилност да се подобри. Обзорът на ЕС на образованието и обучението за 2015 г. показва, че по-голям брой държави членки вече са достигнали своите цели за увеличаване на броя на учащите, завършващи по- високи нива на образование, и за свеждане до минимум на броя на преждевременно напускащите училище.  more »

Nov 26, 2015 - Nov 30, 2015 - Годишен обзор на растежа 2016 г.: икономическо възстановяване и задълбочаване на сближаването
С публикувания днес обзор на растежа започва годишният цикъл на икономическото управление – т.нар европейския семестър. Обзорът се основава на най-новите данни от есенните икономически прогнози на Комисията. В него се отразява новият подход към европейския семестър, описан в неотдавнашното съобщение на Комисията относно мерките за завършване на Икономическия и паричен съюз, включително наблягане на въпросите на заетостта, социалната сфера и еврозоната.  more »

Oct 15, 2015 - Oct 28, 2015 - Покана за събитие на София Тех Парк и фондация Инополис, Корея, 28 - 29 октомври, Гранд Хотел София
София Тех Парк има удоволствието да Ви покани на събитие на тема:
“Стратегии за подпомагане на научно-изследователската дейност в България и Република Корея и
Технологичен трансфер и комерсиализиране на технологии - опитът на България и Република Корея“, което ще се проведе на 28-ми и 29 - ти октомври 2015 г. в Гранд Хотел София, гр. София, зала Триадица, 09:00 ч.  more »

Oct 15, 2015 - Oct 20, 2015 - ЕК представи препоръки за реформи в българската система за научни изследвания и иновации
Европейската комисия представи днес ключови препоръки за модернизиране на политиките в сферата на научните изследвания и иновациите в България. България е първата страна членка, която се възползва от възможностите на механизма за подкрепа в областта на политиките (Policy Support Facility) по програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Този механизъм дава практическа подкрепа на правителствата при определянето, прилагането и оценката на онези реформи, които са необходими за подобряване на публичните структури в сферата на изследванията и иновациите  more »

Oct 15, 2015 - Oct 20, 2015 - България ще използва 200 млн. лева от средствата от ЕС за подкрепа малките предприятия
Европейската комисия прие оперативна програма на стойност 200 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие, с която България да предложи на своите малки и средни предприятия по-добър достъп до финансиране. Средствата от програмата ще се използват за банкови гаранции, благодарение на които МСП ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд лева нови заеми.  more »


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

© 2005 innovation.bg
    Developed by ARC Fund
Design: nickyz.com