Връзки

Европейски съюз


Европейска комисия – http://europa.eu.int/comm/index.htm

Генерален директорат “Предприятие”– http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm

Програма “Иновации и МСП”– http://www.cordis.lu/innovation-smes/home.html

Наука и иновации в регионите – http://www.cordis.lu/regions/home.html

Иновационни центрове – http://irc.cordis.lu/

CORDIS – http://irc.cordis.lu/

RINNO инициатива за регионални иновации и технологичен трансфер – http://www.rinno.com/

Изследвания на Европейската иновационна мониторингова система (EIMS) – http://www.cordis.lu/eims/src/stud-4.htm

Генерален директорат “Регионална политика” – http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

Inforegio – ERDF (Inforegio – Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фондEuropean) – http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

Иновативни дейности на ERDF - http://europa.eu.int/comm/regional_policy/innovation/index_en.htm

Генерален директорат “Наука” – http://europa.eu.int/comm/research/

Eurostat – http://epp.eurostat.cec.eu.int

Европейски парламент– http://www.europarl.eu.int/

Комитет на европейските региони – http://www.cor.eu.int/

Европейски икономически и социален комитет – http://www.ces.eu.int/index.htm

Бюро за консултации по интелектуално право – http://www.cordis.lu/ipr-helpdesk/en/home.html

Програма за иновации – http://www.cordis.lu/innovation/en/home.html

Европейска таблица на тенденциите в иновациите (Trend Chart) – http://trendchart.cordis.lu/

“Иновационно табло” – http://www.cordis.lu/scoreboard/

Таблица с обменните курсове на еврото – http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


Електронни издания в областта на иновациите:

“Innovation.BG” - http://www.innovation.bg/archiv.html (на български език)

“Вести” - http://www.irc.bg/bg/inners.php?index=1196 (на български език)

Cordis Focus– http://www.cordis.lu/focus/en/home.html (на английски език)

Euroabstracts – http://www.cordis.lu/euroabstracts/en/home.html (на английски език)

Innovation & Technology Transfer – http://www.cordis.lu/itt/itt-en/home.html (на английски език)

RTD Info – http://www.cordis.lu/itt/itt-en/home.html (на английски език)© 2005 innovation.bg
    Developed by ARC Fund
Design: nickyz.com